Metas Helse & Helhetsterapi AS

Trude Fosse

Trude Fosse !

Mitt navn er Trude Fosse, grunder av Metas Helse & Helhetsterapi A/S

Min visjon, mål, og drivkraft er å hjelpe mennesker med å øke sin livskvalitet. Fysisk og mentalt. Jeg vil på en profesjonell måte, gi deg fantastiske verktøy, slik at du kan trene på å mestre utfordringer, stress og bekymringer på en bedre måte. 

Muligheter !

Vi alle har mulighet til å påvirke og styrke vår egen helse, mer enn vi er klar over. Mennesker kan utvikle seg, mestre nye ferdigheter, og oppnå mye mer enn vi noen gang hadde forestilt oss.

Når du får trening på å få kontroll over taneken dine , da forandrer alt seg, og du tar over styringa i livet ditt, istedet for at tankene dine tar styringa over deg og du sitter i passasjersete.

Mål !

Mitt mål er å lære deg til å sette dine egne mål, lage strategier på hvordan du når dine mål. Hva er viktig for deg, hvorfor  du skal gjøre det,og hva gir det deg som er positivt? Det handler om å hjelpe og støtte deg til å ta større ansvar selv.

Jeg er  super klar til å jobbe med deg , betsem deg i dag og ta fram handlekraften i deg så du får trening i å få ut ditt høyeste potensiasle og bli din beste venn og sjef.

 NFCN - Norsk Forening

For Coaching og NLP.


Jeg jobber etter strenge etiske retningslinjer om etikk, moral og personvern nedfelt i lovverk som regulerer alternativ behandling. Jeg har godkjent utdanning på feltet (VEKS-fag) gjennom foreningen NFNLP( National Federation of Neuro Lingquistic Programmering.  og er registrert i Helsedirektoratets register over alternative behandlere som er sertifisert etter denne ordningen.